Utbildning i Stockholm

I vår svenska huvudstad finns en mängd utbildningar på olika nivåer, högskola/universitet, yrkesutbildningar och komvux. Som studieort är Stockholm tacksam dels för att studieutbudet är så brett och dels för att man under studietiden kan leva ett typiskt storstadsliv med allt vad det innebär av nöjen, fritid, e t c. Samtidigt är det nära ut till naturen, skogarna och skärgården för rekreation när man så vill. På Allastudier kan man enkelt söka efter en passande utbildning i hela Sverige.

Vanliga högskolesäten

För den som är studievan, motiverad och har höga mål med sin utbildning och karriär finns de klassiska högskolorna som leder till en akademisk examen inom sitt respektive område. Man bör ha tagit studentexamen med minst medelgoda resultat och för vissa utbildningar helst ha toppbetyg, t ex medicinstudier, juridik, handel/ekonomi och liknande. Nedan följer ett urval av de mest kända klassiska lärosätena.

 • Försvarshögskolan – militära studier
 • Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) – idrott och pedagogik
 • Handelshögskolan Stockholm – handel och ekonomi
 • Konstfack – konststudier
 • Kungliga Konsthögskolan – konststudier
 • Operahögskolan i Stockholm – operastudier med hög status.
 • Stockholms Musikpedagogiska Institut – musikpedagogik
 • Stockholms universitet (SU) – akademiska utbildningar i flera ämnen. Examen upp t o m Master.
 • Södertörns Högskola – ungefär som universitetet, men med större bredd och nyare ämnen utöver de klassiska.
 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) – tekniska utbildningar för ingenjörer som kräver minst 3-4 årig gymnasieprogram från N eller T. Det går även att läsa ett s k tekniskt basår för den som saknar behörighet.
 • Kungliga Musikhögskolan (KMH) – högre musikstudier för musiker och musikpedagoger.
 • Karolinska Institutet (KI) – högre studier inom medicin, läkarprogram, specialister, etc

Yrkeshögskolor (YH), (tidigare KY)

Ett relativt nytt fenomen historiskt sett är Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial utbildning nära knutet till arbetsmarknaden inom flera områden/branscher som efterfrågas i samhället. Tidigare benämnde man YH-utbildningar som KY (kvalificerad yrkesutbildning) och längre bak i historien kan man likna detta vid lärlingsutbildningar. Tanken med YH-utbildningar är just det nära samarbetet med t ex näringslivet och andra branscher, därför ingår det i utbildningen mycket praktik varvat med teori. Det finns därför många möjligheter att knyta viktiga kontakter redan under utbildningens gång, vilket underlättar möjligheten att få en anställning. För den som inte precis ämnar att bli en forskande akademiker kan en YH-examen vara ett perfekt alternativ som leder till jobb.Det finns YH-utbildningar inom en mängd områden, såsom ekonomi, IT, data, tekniska utbildningar (bygg, el, energi,fordon, industri, kemi, etc), media/kommunikation, språk, vård/omsorg, idrott/hälsa/friskvård, kök/restaurang, logistik/spedition, personal/arbetsmiljö/HR, ledarskap, natur/skog, e t c. Nedan följer några lärosäten inom YH:

 • Berghs School of Communication (media)
 • Hermods Yrkeshögskola (nationell)
 • IHM Business School Stockholm
 • Lernia
 • MedLearn (vård, omsorg)
 • Stockholms Internationella Handelsskola
 • TUC Yrkeshögskola (språk, ekonomi, IT, etc)
 • Yrkesakademin

Yrkesutbildningar

Yrkesutbildningar är praktiska, ofta kortare, utbildningar för att man snabbt ska kunna komma ut i arbetslivet. De flesta är s k komvux-utbildningar för de som inte har en gymnasieexamen. Här följer ett axplock av yrkesutbildningar:

Yrkesutbildningar
 • Axelssons Gymnastiska Institut
 • Inredningsakademin
 • International Hair Academy
 • Hermods Komvux
 • Kulturama Yrkesutbildning
 • Lernia Komvux
 • Medborgarskolan
 • Sverigehälsan
 • Travel Education Centre