Dopning inom löpning och idrott

Dopning är något man tar för att prestera bättre inom någon idrott. Dopning är ett namn man använder för ett missbruk av ett visst läkemedel och hormonpreparat för att öka både musklernas styrka och volym. Dopning är vanligt förekommande både inom idrottstävlingar för att då bli den bästa men även utanför tävlingar är doping vanligt….